Wyczyść
Wybierz date przyjazdu
preloader
REZERWACJA

REZERWACJA ON-LINE

Regulamin

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku w Apartamenty Przemyśl prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem pobytu. Regulamin określa warunki korzystania z usług najmu apartamentów znajdujących się w Przemyślu przy ul. Dworskiego 11 za pośrednictwem serwisu internetowego www.apartamentyprzemysl.pl należącego do firmy P.P.H.U. "CHOMBUD".

Informujemy, iż dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

 

REZERWACJA APARTAMENTU

 

1. Rezerwacja apartamentu następuje po wysłaniu wypełnionego formularza rezerwacji dostępnego na stronie www.apartamentyprzemysl.pl bądź przesłaniu zapytania na adres
e-mail: biuro@apartamentyprzemysl.pl

2. Po wysłaniu formularza rezerwacji bądź zapytania, klient otrzymuje, na podany przez niego w formularzu adres e-mail, informacje w postaci potwierdzenia rezerwacji.

3. W dokumencie rezerwacji zawarte są wszystkie informacje związane z płatnościami, terminem rezerwacji, terminem wpłaty zadatku, etc.

4. Zadatek w wysokości 30% całej kwoty należy wpłacić we wskazanym terminie w przypadku dokonania rezerwacji na minimum 72h przed przyjazdem. 

5. Wpłata zadatku nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.

6. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

 

!!! UWAGA !!! Brak wpłaty zaliczki we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji !!!

 

PRZYJAZD GOŚCI

 

1. Przyjazdy gości, którzy płacą na miejscu odbywają się w godzinach 14:00 - 22:00 (w piątki i w soboty 14:00 - 23:00).

Goście, którzy oplacili wcześniej całą kwotę za pobyt, otrzymują drogą mailową oraz SMS'ową kod dostępu do drzwi głównych do budynku oraz do zarezerwowanego apartamentu.

2. Apartament wynajmowany jest na doby.

3. W momencie przybycia do apartamentu gość zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia reszty należności za pobyt gotówką lub okazania dowodu wpłaty.

6. W momencie przekazywania apartamentu zostaje sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zawarte są informacje dotyczące stanu i wyposażenia apartamentu.

7. Karty dostępu do pokoju przekazywane są dopiero po dokonaniu w/w formalności.

8. Najemca ma prawo do odmowy wydania karty bądź nakazu natychmiastowego opuszczenia apartamentu w przypadku, gdy gość:

- nie posiada ważnego dowodu tożsamości;
- znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
- zachowuje się w sposób agresywny.
- nie stosuje się do regulaminu obiektu

 

WYJAZD GOŚCI

 

1. Opuszczenie apartamentu przez klienta odbywa się do godziny 11:00.

2. Nieopuszczenie apartamentu w planowanym dniu do godz. 11:00, równoznaczne jest ze zgodą za zapłatę kolejnej doby.

3. Nie obowiązuje wymeldowanie w recepcji. Goście proszeni są o pozostawienie karty magnetycznej w skrzynce na parterze.

 

ANULOWANIE REZERWACJI, NOCLEGU, ZMIANA REZERWACJI


1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

2. W przypadku skrócenia pobytu lub rezygnacji z rezerwacji klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów , jeśli nastąpiło to na krócej niż 72 h przed przyjazdem.

3. Zmiana rezerwacji możliwa jest po ustaleniu dostępności apartament i braku kolizji najmu w trakcie rozmowy telefonicznej z najemcą pod nr +48 791 782 791 lub +48 16 675 14 33.

 

POBYT ZWIERZĄT W APARTAMENCIE


1. Pobyt zwierząt w apartamencie nie jest akceptowany.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Zatwierdzając regulamin w procesie rezerwacji, klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę P.P.H.U. "CHOMBUD" dla potrzeb realizacji rejestracji rezerwacji oraz współpracy. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji rezerwacji apartamentu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawienia danych. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku do niniejszego regulaminu „Oświadczenie o ochronie prywatności”

2. We wszystkich apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu firma naliczy karę w wysokości 500 zł.

3. Klient przebywający w apartamencie zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego wychowania, dobrosąsiedztwa i zachowania ciszy nocnej obowiązującej w godzinach między 22:00 a 07:00.

4. W trakcie ciszy nocnej w apartamencie mogą przebywać wyłącznie osoby wynajmujące. W przypadku przebywania osób postronnych bez zgody i wiedzy właściciela, firma może naliczyć karę 200 zł/osobę.

5. Za rzeczy pozostawione w apartamencie firma nie ponosi odpowiedzialności.

6. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych, niezależnych od firmy okoliczności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie apartamentu, firma zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu o standardzie równym bądź wyższym od rezerwowanego/zajmowanego.

7. W przypadku niezadowolenia z oferowanych przez nas usług, reklamacje prosimy przesyłać na adres biuro@apartamentyprzemysl.pl.

8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:

- brakiem dostawy mediów
- pracami remontowymi
- hałasem.

9. W przypadku zgubienia karty magnetycznej klientowi zostanie doliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.

 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI


w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Oświadczenie o ochronie prywatności określa sposób zbierania i wykorzystywania przez P.P.H.U. "CHOMBUD" informacji, m.in. danych osobowych, określa dostępne opcje w zakresie korzystania danych osobowych klientów (najemców apartamentów) , dostępu do nich oraz możliwości ich aktualizacji i jest załącznikiem do regulaminu pobytu w Apartamenty Przemyśl.

 

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych jest właściciel Apartamenty Przemyśl firma P.P.H.U. "CHOMBUD" z siedzibą w Przemyślu ul. Szańcowa 1 NIP 795-101-98-53. Dane kontaktowe dla klientów Apartamenty Przemyśl:

P.P.H.U. "CHOMBUD"
Ul. Dworskiego 11
37-700 Przemyśl
e-mail: biuro@apartamentyprzemysl.pl
Tel. +48 791 782 791 lub +48 16 675 14 33

2. Gromadzenie danych

Dane osobowe gromadzone przez P.P.H.U. "CHOMBUD" to minimum niezbędne do dokonania rezerwacji apartamentu oraz prawidłowej realizacji umowy najmu apartamentu. Mogą to być : Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz dane adresowe, a także informacje dotyczące pobytu, w tym daty oraz godziny przyjazdu i wyjazdu, preferencje dotyczące udogodnień podczas pobytu.

3. Przetwarzanie danych

Dane gości przetwarzane są w celu realizacji i zarządzania rezerwacją oraz w celu obsługi klienta podczas pobytu w apartamentach. Dane mogą zostać wykorzystane do celów bezpieczeństwa, dla tych celów dane osobowe mogą zostać udostępnione stronom trzecim, np. organom ścigania w ramach obowiązującego prawa, w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania danych klienta, w tym osobowych, w celu rozwiązania skarg i sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, a także w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa czy urzędowych wniosków złożonych przez organy ścigania.

4. Przechowywanie danych

P.P.H.U. "CHOMBUD" przechowuje dane osobowe klientów tak długo jak jest to konieczne, aby dostarczać usługi, przestrzegać obowiązującego prawa, rozwiązywać spory pomiędzy stronami oraz prowadzić działalność, w tym wykrywać oszustwa, inne nielegalne działania i zapobiegać im. Maksymalny okres przechowywania danych to do 5 lat od momentu zrealizowania umowy. W każdym momencie klient ma prawo do uzyskania informacji na temat swoich danych przechowywanych przez naszą firmę, w szczególności poprosić o kopię tych danych osobowych, poinformować nas o zmianach w swoich danych osobowych lub wnioskować o poprawę przechowywanych przez nas danych osobowych, prosić nas o usunięcie danych lub ograniczenie ich przetwarzania, jak również sprzeciwić się określonym sposobom ich wykorzystania przez nas . W przypadku, gdy wykorzystujemy dane osobowe klienta na podstawie zgody, klient ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnej chwili zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku przetwarzania danych klienta zgodnie ze słusznym lub publicznym interesem, klient ma prawo do sprzeciwienia się wykorzystywaniu swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

Nasza lokalizacja

Zobacz gdzie jesteśmy

© 2024 Apartamenty Przemyśl - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl